YDS旋转吊环

YDS

M8~M100

 • 结构图解
 • 安装应用
 • 尺寸参数
 • 载荷参数
 • 工艺解析

结构设计

180°摆动+轴向360°旋转的结构,可以面对多种复杂吊点工况设计
旋转底座一体式锻造 / U型链环合金钢锻造

U型链环合金钢锻造

旋转底座一体式锻造

摆动角度超过180°

观看影片

M螺纹

标准型号尺寸参数

UNC螺纹

标准型号尺寸参数

万向旋转吊环 公制螺纹 标准型号尺寸表

产品型号 螺纹规格 工作载荷 t 尺寸参数 mm 重量
kg
L A B C D F K M H S
YDS-M8-NAL12 M  8×1.25-6g 0.5 12 48.5 37 76 14 103.5 49.5 8 40 10.5 0.8
YDS-M10-NAL16 M10×1.5-6g 0.7 16 48.5 37 76 14 103.5 49.5 10 40 10.5 0.8
YDS-M12-NAL18 M12×1.75-6g 1 18 48.5 37 76 14 103.5 49.5 12 40 10.5 0.8
YDS-M14-NAL21 M14×2.0-6g 1.5 21 48.5 37 76 14 103.5 49.5 14 40 10.5 0.8
YDS-M16-NAL24 M16×2.0-6g 2 24 48.5 37 76 14 103.5 49.5 16 40 10.5 0.8
YDS-M20-NAL40 M20×2.5-6g 3 40 73 54 106 20 151 77 20 54 14.5 2
YDS-M24-NAL40 M24×3.0-6g 4.5 40 73 54 106 20 151 77 24 54 14.5 2.5
YDS-M30-NAL45 M30×3.5-6g 7.3 45 98.5 74 149 30 206.5 103.5 30 73 22.5 5.5
YDS-M33-NAL50 M33×3.5-6g 8 50 98.5 74 149 30 206.5 103.5 33 73 22.5 5.5
YDS-M36-NAL54 M36×4.0-6g 10 54 98.5 74 149 30 206.5 103.5 36 73 22.5 5.5
YDS-M39-NAL58 M39×4.0-6g 10 58 98.5 74 149 30 206.5 103.5 39 73 22.5 6
YDS-M42-NAL63 M42×4.5-6g 12.5 63 98.5 74 149 30 206.5 103.5 42 73 22.5 6
YDS-M45-NAL63 M45×4.5-6g 15 63 98.5 74 149 30 206.5 103.5 45 73 22.5 6
YDS-M48-NAL68 M48×5.0-6g 20 68 117.5 93 183 36 255 122 48 93 27.5 11.5
YDS-M52-NAL68 M52×5.0-6g 20 68 117.5 93 183 36 255 122 52 93 27.5 12
YDS-M56-NAL78 M56×5.5-6g 25 78 117.5 93 183 36 255 122 56 93 27.5 12
YDS-M64-NAL90 M64×6.0-6g 32 90 117.5 93 183 36 255 122 64 93 27.5 13
YDS-M64-BAL100 M64×6.0-6g 33 100 186 148 279 58.5 401 192 64 144 36.5 42
YDS-M72-BAL110 M72×6.0-6g 35 110 186 148 279 58.5 401 192 72 144 36.5 43
YDS-M80-BAL120 M80×6.0-6g 40 120 186 148 279 58.5 401 192 80 144 36.5 45
YDS-M90-BAL135 M90×6.0-6g 45 135 186 148 279 58.5 401 192 90 144 36.5 47
YDS-M100-BAL150 M100×6.0-6g 50 150 186 148 279 58.5 401 192 100 144 36.5 50

万向旋转吊环 UNC螺纹 标准型号尺寸表

产品型号 螺纹规格 工作载荷
WLL/t
尺寸参数 mm
L A B C D F K M H S
YDS-5/16-NAL12 5/16-18UNC 0.5 12 48.5 37 76 14 103.5 49.5 8 40 10.5
YDS-3/8-NAL16 3/8-16UNC 0.7 16 48.5 37 76 14 103.5 49.5 10 40 10.5
YDS-7/16-NAL18 7/16-14UNC 1 18 48.5 37 76 14 103.5 49.5 12 40 10.5
YDS-1/2-NAL21 1/2-13UNC 1.5 21 48.5 37 76 14 103.5 49.5 14 40 10.5
YDS-5/8-NAL24 5/8-11UNC 2 24 48.5 37 76 14 103.5 49.5 16 40 10.5
YDS-3/4-NAL40 3/4-10UNC 3 40 73 54 106 20 151 77 20 54 14.5
YDS-1-NAL40 1-8UNC 4.5 40 73 54 106 20 151 77 24 54 14.5
YDS-1-1/4-NAL45 1-1/4-7UNC 8 50 98.5 74 149 30 206.5 103.5 33 73 22.5
YDS-1-1/2-NAL54 1-1/2-6UNC 10 54 98.5 74 149 30 206.5 103.5 36 73 22.5
YDS-1-3/4-NAL63 1-3/4-5UNC 15 63 98.5 74 149 30 206.5 103.5 45 73 22.5
YDS-2-NAL68 2-4.5UNC 20 68 117.5 93 183 36 255 122 52 93 27.5
YDS-2-1/2-NAL90 2-1/2-4UNC 32 90 117.5 93 183 36 255 122 64 93 27.5

载荷参数

请依据实际起吊形式按下表选型

吊具肢数 1
起吊角度
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 0.5
YDS-M10-NAL16 0.7
YDS-M12-NAL18 1
YDS-M14-NAL21 1.5
YDS-M16-NAL24 2
YDS-M20-NAL40 3
YDS-M24-NAL40 4.5
YDS-M30-NAL45 7.3
YDS-M33-NAL50 8
YDS-M36-NAL54 10
YDS-M39-NAL58 10
YDS-M42-NAL63 12.5
YDS-M45-NAL63 15
YDS-M48-NAL68 20
YDS-M52-NAL68 20
YDS-M56-NAL78 25
YDS-M64-NAL90 32
YDS-M64-BAL100 33
YDS-M72-BAL110 35
YDS-M80-BAL120 40
YDS-M90-BAL135 45
YDS-M100-BAL150 50
吊具肢数 1
起吊角度
产品型号 起吊载荷 t
YDS-5/16-NAL12 0.5
YDS-3/8-NAL16 0.7
YDS-7/16-NAL18 1
YDS-1/2-NAL21 1.5
YDS-5/8-NAL24 2
YDS-3/4-NAL40 3
YDS-1-NAL40 4.5
YDS-1-1/4-NAL45 8
YDS-1-1/2-NAL54 10
YDS-1-3/4-NAL63 15
YDS-2-NAL68 20
YDS-2-1/2-NAL90 32
吊具肢数 2
起吊角度
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 1
YDS-M10-NAL16 1.4
YDS-M12-NAL18 2
YDS-M14-NAL21 3
YDS-M16-NAL24 4
YDS-M20-NAL40 6
YDS-M24-NAL40 9
YDS-M30-NAL45 14.6
YDS-M33-NAL50 16
YDS-M36-NAL54 20
YDS-M39-NAL58 20
YDS-M42-NAL63 25
YDS-M45-NAL63 30
YDS-M48-NAL68 40
YDS-M52-NAL68 40
YDS-M56-NAL78 50
YDS-M64-NAL90 64
YDS-M64-BAL100 66
YDS-M72-BAL110 70
YDS-M80-BAL120 80
YDS-M90-BAL135 90
YDS-M100-BAL150 100
吊具肢数 2
起吊角度
产品型号 起吊载荷 t
YDS-5/16-NAL12 1
YDS-3/8-NAL16 1.4
YDS-7/16-NAL18 2
YDS-1/2-NAL21 3
YDS-5/8-NAL24 4
YDS-3/4-NAL40 6
YDS-1-NAL40 9
YDS-1-1/4-NAL45 16
YDS-1-1/2-NAL54 20
YDS-1-3/4-NAL63 30
YDS-2-NAL68 40
YDS-2-1/2-NAL90 64
吊具肢数 1
起吊角度 90°
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 0.5
YDS-M10-NAL16 0.7
YDS-M12-NAL18 1
YDS-M14-NAL21 1.5
YDS-M16-NAL24 2
YDS-M20-NAL40 3
YDS-M24-NAL40 4.5
YDS-M30-NAL45 7.3
YDS-M33-NAL50 8
YDS-M36-NAL54 10
YDS-M39-NAL58 10
YDS-M42-NAL63 12.5
YDS-M45-NAL63 15
YDS-M48-NAL68 20
YDS-M52-NAL68 20
YDS-M56-NAL78 25
YDS-M64-NAL90 32
YDS-M64-BAL100 33
YDS-M72-BAL110 35
YDS-M80-BAL120 40
YDS-M90-BAL135 45
YDS-M100-BAL150 50
吊具肢数 2
起吊角度 90°
产品型号 起吊载荷 t
YDS-5/16-NAL12 0.5
YDS-3/8-NAL16 0.7
YDS-7/16-NAL18 1
YDS-1/2-NAL21 1.5
YDS-5/8-NAL24 2
YDS-3/4-NAL40 3
YDS-1-NAL40 4.5
YDS-1-1/4-NAL45 8
YDS-1-1/2-NAL54 10
YDS-1-3/4-NAL63 15
YDS-2-NAL68 20
YDS-2-1/2-NAL90 32
吊具肢数 2
起吊角度 90°
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 1
YDS-M10-NAL16 1.4
YDS-M12-NAL18 2
YDS-M14-NAL21 3
YDS-M16-NAL24 4
YDS-M20-NAL40 6
YDS-M24-NAL40 9
YDS-M30-NAL45 14.6
YDS-M33-NAL50 16
YDS-M36-NAL54 20
YDS-M39-NAL58 20
YDS-M42-NAL63 25
YDS-M45-NAL63 30
YDS-M48-NAL68 40
YDS-M52-NAL68 40
YDS-M56-NAL78 50
YDS-M64-NAL90 64
YDS-M64-BAL100 66
YDS-M72-BAL110 70
YDS-M80-BAL120 80
YDS-M90-BAL135 90
YDS-M100-BAL150 100
吊具肢数 2
起吊角度 90°
产品型号 起吊载荷 t
YDS-5/16-NAL12 1
YDS-3/8-NAL16 1.4
YDS-7/16-NAL18 2
YDS-1/2-NAL21 3
YDS-5/8-NAL24 4
YDS-3/4-NAL40 6
YDS-1-NAL40 9
YDS-1-1/4-NAL45 16
YDS-1-1/2-NAL54 20
YDS-1-3/4-NAL63 30
YDS-2-NAL68 40
YDS-2-1/2-NAL90 64
吊具肢数 2
起吊角度 0-45° 45-60°
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 0.7 0.5
YDS-M10-NAL16 1 0.7
YDS-M12-NAL18 1.4 1
YDS-M14-NAL21 2.1 1.5
YDS-M16-NAL24 2.8 2
YDS-M20-NAL40 4.2 3
YDS-M24-NAL40 6.3 4.5
YDS-M30-NAL45 10.2 7.3
YDS-M33-NAL50 11.2 8
YDS-M36-NAL54 14 10
YDS-M39-NAL58 14 10
YDS-M42-NAL63 17.5 12.5
YDS-M45-NAL63 21 15
YDS-M48-NAL68 28 20
YDS-M52-NAL68 28 20
YDS-M56-NAL78 35 25
YDS-M64-NAL90 45 32
YDS-M64-BAL100 46.2 33
YDS-M72-BAL110 49 35
YDS-M80-BAL120 56 40
YDS-M90-BAL135 63 45
YDS-M100-BAL150 70 50
吊具肢数 2
起吊角度 0-45° 45-60°
产品型号 起吊载荷 t
YDS-5/16-NAL12 0.7 0.5
YDS-3/8-NAL16 1 0.7
YDS-7/16-NAL18 1.4 1
YDS-1/2-NAL21 2.1 1.5
YDS-5/8-NAL24 2.8 2
YDS-3/4-NAL40 4.2 3
YDS-1-NAL40 6.3 4.5
YDS-1-1/4-NAL45 11.2 8
YDS-1-1/2-NAL54 14 10
YDS-1-3/4-NAL63 21 15
YDS-2-NAL68 28 20
YDS-2-1/2-NAL90 45 32
吊具肢数 2
起吊角度 不对称
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 0.5
YDS-M10-NAL16 0.7
YDS-M12-NAL18 1
YDS-M14-NAL21 1.5
YDS-M16-NAL24 2
YDS-M20-NAL40 3
YDS-M24-NAL40 4.5
YDS-M30-NAL45 7.3
YDS-M33-NAL50 8
YDS-M36-NAL54 10
YDS-M39-NAL58 10
YDS-M42-NAL63 12.5
YDS-M45-NAL63 15
YDS-M48-NAL68 20
YDS-M52-NAL68 20
YDS-M56-NAL78 25
YDS-M64-NAL90 32
YDS-M64-BAL100 33
YDS-M72-BAL110 35
YDS-M80-BAL120 40
YDS-M90-BAL135 45
YDS-M100-BAL150 50
吊具肢数 2
起吊角度 不对称
产品型号 起吊载荷 t
YDS-5/16-NAL12 0.5
YDS-3/8-NAL16 0.7
YDS-7/16-NAL18 1
YDS-1/2-NAL21 1.5
YDS-5/8-NAL24 2
YDS-3/4-NAL40 3
YDS-1-NAL40 4.5
YDS-1-1/4-NAL45 8
YDS-1-1/2-NAL54 10
YDS-1-3/4-NAL63 15
YDS-2-NAL68 20
YDS-2-1/2-NAL90 32
吊具肢数 3、4
起吊角度 0-45° 45-60°
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 1.1 0.8
YDS-M10-NAL16 1.5 1.1
YDS-M12-NAL18 2.1 1.5
YDS-M14-NAL21 3.15 2.3
YDS-M16-NAL24 4.2 3
YDS-M20-NAL40 6.3 4.5
YDS-M24-NAL40 9.45 6.8
YDS-M30-NAL45 15.3 11
YDS-M33-NAL50 16.8 12
YDS-M36-NAL54 21 15
YDS-M39-NAL58 21 15
YDS-M42-NAL63 26.3 18.8
YDS-M45-NAL63 31.5 22.5
YDS-M48-NAL68 42 30
YDS-M52-NAL68 42 30
YDS-M56-NAL78 53 37.5
YDS-M64-NAL90 67 48
YDS-M64-BAL100 69.3 49.5
YDS-M72-BAL110 73.5 52.5
YDS-M80-BAL120 84 60
YDS-M90-BAL135 95 67.5
YDS-M100-BAL150 105 75
吊具肢数 3、4
起吊角度 0-45° 45-60°
产品型号 起吊载荷 t
YDS-5/16-NAL12 1.1 0.8
YDS-3/8-NAL16 1.5 1.1
YDS-7/16-NAL18 2.1 1.5
YDS-1/2-NAL21 3.15 2.3
YDS-5/8-NAL24 4.2 3
YDS-3/4-NAL40 6.3 4.5
YDS-1-NAL40 9.45 6.8
YDS-1-1/4-NAL45 16.8 12
YDS-1-1/2-NAL54 21 15
YDS-1-3/4-NAL63 31.5 22.5
YDS-2-NAL68 42 30
YDS-2-1/2-NAL90 67 48
吊具肢数 3、4
起吊角度 不对称
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 0.5
YDS-M10-NAL16 0.7
YDS-M12-NAL18 1
YDS-M14-NAL21 1.5
YDS-M16-NAL24 2
YDS-M20-NAL40 3
YDS-M24-NAL40 4.5
YDS-M30-NAL45 7.3
YDS-M33-NAL50 8
YDS-M36-NAL54 10
YDS-M39-NAL58 10
YDS-M42-NAL63 12.5
YDS-M45-NAL63 15
YDS-M48-NAL68 20
YDS-M52-NAL68 20
YDS-M56-NAL78 25
YDS-M64-NAL90 32
YDS-M64-BAL100 33
YDS-M72-BAL110 35
YDS-M80-BAL120 40
YDS-M90-BAL135 45
YDS-M100-BAL150 50
吊具肢数 3、4
起吊角度 不对称
产品型号 起吊载荷 t
YDS-5/16-NAL12 0.5
YDS-3/8-NAL16 0.7
YDS-7/16-NAL18 1
YDS-1/2-NAL21 1.5
YDS-5/8-NAL24 2
YDS-3/4-NAL40 3
YDS-1-NAL40 4.5
YDS-1-1/4-NAL45 8
YDS-1-1/2-NAL54 10
YDS-1-3/4-NAL63 15
YDS-2-NAL68 20
YDS-2-1/2-NAL90 32
起吊方案          
吊具肢数 1 2 1 2 2  2 3或4  3或4
起吊角度 90° 90° 0-45° 45-60° 不对称 0-45° 45-60° 不对称
产品型号 起吊载荷 t
YDS-M8-NAL12 0.5 1 0.5 1 0.7 0.5 0.5 1.1 0.8 0.5
YDS-M10-NAL16 0.7 1.4 0.7 1.4 1 0.7 0.7 1.5 1.1 0.7
YDS-M12-NAL18 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1
YDS-M14-NAL21 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.15 2.3 1.5
YDS-M16-NAL24 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2
YDS-M20-NAL40 3 6 3 6 4.2 3 3 6.3 4.5 3
YDS-M24-NAL40 4.5 9 4.5 9 6.3 4.5 4.5 9.45 6.8 4.5
YDS-M30-NAL45 7.3 14.6 7.3 14.6 10.2 7.3 7.3 15.3 11 7.3
YDS-M33-NAL50 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8
YDS-M36-NAL54 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
YDS-M39-NAL58 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
YDS-M42-NAL63 12.5 25 12.5 25 17.5 12.5 12.5 26.3 18.8 12.5
YDS-M45-NAL63 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15
YDS-M48-NAL68 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
YDS-M52-NAL68 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
YDS-M56-NAL78 25 50 25 50 35 25 25 53 37.5 25
YDS-M64-NAL90 32 64 32 64 45 32 32 67 48 32
YDS-M64-BAL100 33 66 33 66 46.2 33 33 69.3 49.5 33
YDS-M72-BAL110 35 70 35 70 49 35 35 73.5 52.5 35
YDS-M80-BAL120 40 80 40 80 56 40 40 84 60 40
YDS-M90-BAL135 45 90 45 90 63 45 45 95 67.5 45
YDS-M100-BAL150 50 100 50 100 70 50 50 105 75 50
YDS-5/16-NAL12 0.5 1 0.5 1 0.7 0.5 0.5 1.1 0.8 0.5
YDS-3/8-NAL16 0.7 1.4 0.7 1.4 1 0.7 0.7 1.5 1.1 0.7
YDS-7/16-NAL18 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1
YDS-1/2-NAL21 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.15 2.3 1.5
YDS-5/8-NAL24 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2
YDS-3/4-NAL40 3 6 3 6 4.2 3 3 6.3 4.5 3
YDS-1-NAL40 4.5 9 4.5 9 6.3 4.5 4.5 9.45 6.8 4.5
YDS-1-1/4-NAL45 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8
YDS-1-1/2-NAL54 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
YDS-1-3/4-NAL63 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15
YDS-2-NAL68 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
YDS-2-1/2-NAL90 32 64 32 64 45 32 32 67 48 32

查看全部